PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Naziv projekta: Povećanje učinkovitosti nabavom nove opreme za građevinarstvo
Kod projekta: KK.08.2.1.14.0048
Korisnik: Antal d.o.o.

Kratki opis projekta:
U Intervencijskom planu Grada Knina i pratećem Akcijskom planu identificirana je potreba ulaganja u razvoj poduzetništva slijedom čega je ovaj projekt usmjeren na povećanje kapaciteta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području grada Knina. U sklopu projekta planirana je nabava roba i usluga s namjerom povećanja radnih kapaciteta i konkurentnosti tvrtke Korisnika na mikro i makro tržištu. Roba i usluge koje se planiraju nabaviti ovim projektom, olakšati će i unaprijediti poslovanje Korisnika u Gradu Kninu i Šibensko-kninskoj županiji, te širem području Republike Hrvatske. 
Aktivnosti projekta su:
# Opremanje proizvodnih kapaciteta MSP – nabava novih “roba i usluga”;
# Upravljanje projektom;
# Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i rezultati projekta:
Glavni cilj projekta je povećanje konkurentnosti i održivosti poslovanja Korisnika putem nabave roba i usluga kroz povećanje kapaciteta i otvaranje novih tržišta i radnih mjesta. Projekt je usmjeren na djelatnike Korisnika, kupce i dobavljače kao ciljne skupine projekta, ali i sve građane Republike Hrvatske i to upravo kroz očuvanja postojećih radnih mjesta i povećanje zaposlenosti, povećanje prihoda državnog proračuna te zaštitu okoliša.
Projekt doprinosi cilju – Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Nabavom novih roba i usluga iz ovog projekta Korisnik se opremio suvremenim robama i uslugama te se povećala produktivnost.
Korisnik se odlučio na provođenje projekta kako bi doskočio problematici s kojom se suočava, a koja ga onemogućava u daljnjem razvoju i zahvaćanju većeg udjela tržišta. Naime, Korisnik želi povećati proizvodnju i pružanje usluga, izvršiti novu nabavu te osigurati dovoljne proizvodne kapacitete kako bi se mogao predstaviti novim kupcima, ojačati radnu snagu i doprinijeti razvoju lokalne zajednice.

Opći cilj projekta je održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

# Specifičan cilj 1
Osnažiti konkurentnost Korisnika nabavom novih roba i usluga. Rezultat: povećanje nominalne investicije kod Korisnika.
# Specifičan cilj 2
Osnažiti poziciju Korisnika na mikro i makro domaćem tržištu. Rezultat: povećanje prihoda u vrijednosti više od 10% na razini Prijavitelja i 100% na razini poslovne jedinice, investiranje u
“zelenu“ opremu i usluge.
# Specifičan cilj 3
Osnažiti ljudske resurse Korisnika. Rezultat: očuvano 7 radnih mjesta na razini Korisnika, te otvorena 2 nova radna mjesta na razini poslovne jedinice.
S obzirom na zadane rezultate projekt je u skladu sa Strateškim programom ukupnog razvoja Grada Knina koji definira strategiju razvoja.

Učinci projekta:
Učinci projekta su zapošljavanje novih djelatnika, povećanje konkurentnosti Prijavitelja, smanjena potrošnja električne energije, zaštita okoliša korištenjem nabavljenih roba i usluga I provedba procesa koji ne narušavaju ekološku ravnotežu i smanjenje količine otpada nastalim u proizvodnom procesu te njegovim zbrinjavanjem na ekološki način.

Ukupna vrijednost projekta: 512.650,00 HRK
Iznos projekta sufinanciran od EU: 421.651,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 05. travnja 2019. do 10. rujna 2020.

Kontakt osobe za više informacija:
Jakov Pavić
e-mail: antal.split@gmail.com

Relevantne internet stranice:
www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinacirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/2016 – dalje u tekstu: ZJN 2016)

01. travnja 2020.

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima tvrtka Antal d.o.o., Ulica Petra Smajića 60, Podstrana, ne smije sklapati Okvirne sporazume, odnosno Ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 76. ZJN 2016.